URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brodnicy


ul. Żwirki i Wigury 1,

87-300 Brodnica
tel./fax 56 697 48 74, 56 498 44 47
e-mail:
psse.brodnica@pis.gov.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Brodnicy

ul. Żwirki i Wigury 1,

87-300 Brodnica
tel./fax 56 697 48 74, 56 498 44 47
e-mail:
psse.brodnica@pis.gov.pl

 


Pozostałe numery telefonów zewnętrznych oraz ważniejsze telefony wewnętrzne

Komórka organizacyjna/stanowisko pracy

Telefon bezpośredni

Telefon wewnętrzny poprzez centralę

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Oddziału

056 697-49-74

42

Kierownik Sekcji

Prewencji Chorób Zawodowych

056 697-49-74

39

Nadzoru Przeciwepidemicznego

056 697-49-74

41

Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

056 697-49-74

38

Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

056 697-49-74

42, 43

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

056 697-49-74

37

Higieny Dzieci i Młodzieży

056 697-49-74

45

Specjalista ds. Zarządzania Systemem Jakości

056 697-49-74

42

Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

056 697-49-74

45

Główny Księgowy

056 697-49-74

32

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego

056 697-49-74

32

Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

056 697-49-74

36

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

056 697-49-74

42

Stanowisko ds. BHP i P/POŻ.

056 697-49-74

39

Telefon alarmowy w sytuacjach kryzysowych:

 0 606 821 013 czynny całą dobę

 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Maria Ewertowska

ostatnia zmiana: 31.12.2019 r.